Osnovni problemi sa učenjem i kako ih prevazići

, STUDENTI

Kada započneš svoj akademski život još uvek si ubeđen da su tvoji ciljevi jedinstveni. Onda vremenom shvatiš da još hiljade mladih bira tvoj fakultet, ima slične stavove i nade. Delite amfiteatre, čitaonice i  literaturu. I dođete do teme učenja i opet se uveriš da čak ni tvoji problemi sa učenjem nisu jedinstveni i da ih deliš sa još milionima studenata i srednjoškolaca širom planete. Ovo su neki od njih:

  1. Organizacija
  2. Planiranje
  3. Odugovlačenje
  4. Dosada
  5. Kako započeti

Organizacija

Stručnjaci iz oblasti Upravljanje vremenom složili su se da je nedostatak veština u organizaciji sopstvenog života osnovni uzrok neuspeha i neostvarenja ciljeva. Oni savetuju da putem proste matematike prvo izračunamo koliko vremena provedemo obavljajući osnovne funkcije (oko 12h: spavanje, hrana, higijena, prevoz i zadaci). Zatim zapišemo sve naše predmete koje slušamo i koliko sati provodimo na fakultetu. Studije kažu da svaki sat šlušanja množimo sa dva sata učenja. Dakle ako smo na fakultetu 4 sata imamo još 8 sati za učenje i to bi bilo 24 sata. Ukoliko naša reakcija nije ovaj tempo će me ubiti, na dobrom smo putu da postanemo uspešan čovek po njihovim rečima. U suprotnom oni savetuju ili smanjenje broja predmeta ili skraćivanje učenja što svakako nije bolja alternativa.

Planiranje

Drugi problem je to što student na planiranje gleda kao na ograničenje slobode. Međutim, planiranje može sprečiti gomilu neprospavanih noći tokom ispitnog roka. Dakle, svaki cilj i plan može se okarakterisati akronimom SMART (Specific, Measurable, Action-orientic, Realistic, Time-based). Pre definisanja plana tj. cilja mora se odgovoriti na ove zahteve. Drugačije je reći „Planiram da učim u narednom periodu“ ili „Planiram da naučim poglavlje od 50 stranica od petka do nedelje tako što ću svakog dana učiti 4 sata sa dve pauze od 15 minuta. To je cilj koji zadovoljava pet navedenih kriterijuma. Ljudi koji nemaju plan lako i odustaju od istog jer nemaju svest o vremenu i budućnost im se svede na „Jednog lepog dana“. Pored cilja bitno je i definisati nagradu. „Ako pređem pet poglavlja za dve nedelje častiću sebe nečim što jako volim“. Planiranje nas navodi da gledamo dugoročno i da predviđamo šta će se desiti i pripremimo odgovor na vreme.

Odugovlačenje

Ukoliko ne planiramo i organizujemo pojaviće se problem odugovlačenja i ostavljanja za sutra. Tako ćemo se naći u situaciji da učimo noć pred ispit. Tada se od planiranja okrećemo molitvi. Kao savet za sprečavanje odugovlačenja potrebno je gradivo podeliti na određene manje celine, a za svaku celinu definisati krajnju granicu do kad se mora preći. Ako je test devetog, do trećeg prelazimo prvi deo, do šestog drugi i ostatak je obnavljanje. Da nam plan ne bi služio kao ukras na zidu potrebno je da nađemo i obavestimo nekog o istom. Ako nas prvi put nazove i mi kažemo da nismo uradili, zvaće nas sutra. Verovatno ćemo zamrzeti tu osobu ali ćemo svakako ljuto uzeti u ruke knjigu i učiti. Posle ćemo joj biti zahvalni i bitno je da bude pouzdana osoba koja će se i posle ovoga družiti sa nama.

Dosada

Gradivo zaista može biti zamorno i komplikovano. Kao jedan od metoda prevazilaženja problema je da pokrenemo diskusiju o naučenom sa kolegama koji slušaju isti predmet. Tako se možemo setiti da je „Milica objašnjavala pozitivne eksternalije“. Drugi način je da koristimo Mentalne mape. Mozak je ogran kome je teško da pamti apstraktne pojmove i lakše mu je da pamti slike i prostor i sve to poveže u logičnu celinu. Usput je i zabavno i kreativno. Treći je da slušate predavanja i da, ukoliko je omogućeno, snimite ista. Možete praviti prezentacije i staviti se u poziciju profesora ili čak sebi postaviti pitanje: „Kako da naučim da me razume i dete?“ Savet je i da  prethodno putem on-line testova utvrdite koji vam tip učenja odgovara: kinestetički, vizuelni ili audio i onda razvijemte veštinu prema tipu.

Započeti

Idite u obližnju knjižaru, kupite jednu prelepu svesku, pogledajte par zabavnih klipova o izradi planera i pretvorite ovu godinu u uspešnu. Zaista je toliko lako i zaista je lep osećaj okrenuti se i videti šta je sve čekirano i urađeno. A za svaki slučaj pred ispit, po savetu moje prabake, stavite svesku pod jastuk i nekako će noć učiniti da ujutru pokidaš.

Autor: Ljuba Brković