SMART model definisanja ciljeva

, AKTUELNO

Najveći broj odluka ljudi donesu u vreme novogodišnjih praznika. I takve odluke su najčešće neuspešno dostignute mete.
Ciljevi su upravo to-pokretne mete kojima težimo.
Neka vam SMART model uvek bude poželjan vodič.
SMART model je jednostavan alat za pravilno postavljanje ciljeva. Korišćenjem takvog modela pruža vam se pomoć u postavljanju sopstvenih ciljeva ili ciljeva posla koji obavljate, projekta na kome radite i slično. Uz poštovanje pravila SMART modela vi sami definišete vaš cilj na način koji će stvoriti uslove za njegovo lakše ostvarivanje.
Dakle, pri definisanju, cilj bi trebalo da bude:
S = Specific Specifičan/konkretan
M = Measurable Merljiv
A = Attainable Dostižan
R = Realistic Realističan
T = Time based Vremenski određen

Specific/Konkretan
Kada postavljate svoje ciljve, trudite se da o njima dobro razmilite i naglasite šta želite da se desi. Zapisujte ih.
Ciljevi koje samo zamislite bez da ih zabeležite i pratite njihovo ostvarivanje, ostaju samo misli.
Ne dozvolite sebi da ih formulišete na način da odražavaju ono što drugi očekuju ili traže od vas.
Ciljevi koji vi definisete su vaši ciljevi, i treba da se odnose na vaše potrebe i želje.
Kada dobro razmislite o njima, biće vam lakše i da utvrdite napore i resurse koji će vam omogućiti da dosegnete svoju pokretnu metu-cIlj.
Specifičnost se ogleda u odgovorima na pitanja Šta, Kako i Zašto?
Šta ćeš da radiš? Kako ćeš da radiš? Zašto je to važno u ovom trenutku, šta želiš da postigneš na kraju?
Umesto da uporno želite da smršate i da živite zdravije, trebalo bi da utvrdite sepcifičan, konkretan cilj – želim da izgubim 2kg i da trčim 5 kilometara, 3 puta nedeljno.

Measurable/Merljiv
Da biste pravilno postavili svoj cilj potrebno je da odredite konkretne kriterijume da biste izmerili napredak u njegovom ostvarenju.
Ako je vaš cilj da čitate više knjiga, to ustvari nije cilj, već nedefinisana želja. Ako je vaš cilj da do kraja godine pročitate 10 knjiga, njegova kvantifikacija vam omogućava da utvrdite da li ste postigli uspeh u njegovom ostvarivanju.
Svaki uspeh motiviše i rađa žeđ za novim uspehom. Da biste olakšali proces dostizanja svoje mete, razbijte cilj na nekoliko parcijalnih ciljeva. Zabeležite ih. Ne zaboravite ovaj savet! Odredite sebi da , na primer, u prva dva meseca pročitate četiri knjige, ili da mesečno čitate dve knjige.
Nakon što ste to obavili, dozvolite sebi nagradu i precrtajte dostignuti cilj. Svaki naredni precrtani cilj će vas voditi ka uspešnom ostvarivnju sledećeg cilja kroz motivaciju i rast samopouzdanja

Attainable/Dostižan
Da biste ostvaili određeni cilj potrebno je da uložite određene napore najpre u njegovom definisanju, a onda u ostvarenju.
Od vaših sposobnosti,veština, motivacije i discipline zavisi da li ćete ostvariti uspeh i biti zadovoljni njime.
Umesto da se precenite ili potcenite, proverite koliko dobro poznajete svoje granice, upoznajte svoje mogućnosti i ciljeve postavljajte na osnovu temeljno razmotrenih opcija i svih mogućih alternativa.
Ako sebi postavite cilj koji je iznad vašim mogućnosti, ili je ispod vaših prethodnih očekivanja, nećete se dovoljno potruditi da ga dostignete.
Ako ste vi, na primer, početnik u nekoj oblasti ili želite da krenete sa trčanjem, pa odmah želite da budete spremni da istrčite maraton, vi podsvesno znate da do sada niste ulagali nikakve napore da istrčite ni pet kilomatara dnevno, i brzo ćete odustati.
Osećaj uspeha pomaže da ostanemo motivisani. Zato se prisetite navedenog saveta da razbijete svoj cilj na nekoliko manjih, i počinjite od lakših izazova koje ćete vremenom prilagođavati svojim mogućnostima.

Realistic/Realan
Realističan cilj je za vas izvodljiv cilj. To znači metu do koje ćete stići uz tekuće mogućnosti i prilike.
Ako vi postavite sebi cilj da odete na neko egzotično putovanje narednog meseca, a finansijska situacija vam je loša, imate milion obaveza u tom trenutnku, sigurno je da na to putovanje nećete otići u bliskoj budućnosti.
Umesto toga, formulišite cilj da ćete, na primer, mesečno izdvajati određenu sumu novca(onu koju vi možete da izdvojite) i uštedeti za odlazak na zasluženi odmor(i neka to bude na primer, isti mesec sledeće godine, važno je da kvantifikujete iznos i odredite datum ili interval da biste mogli da pratite ostvarenje takvog cilja).
Ali cilj, ne treba biti formulisan ni tako da bude previše lak. On mora biti ostvaren uz određeni napor. Prenisko postavljeni ciljevi šalju poruku da nismo mnogo sposobni i ambiciozni. Cilj koji zahteva ulaganje određenog napora podstiče napredovanje.

Time based/Vremenski određen
Postavite vremenski okvir za cilj: sledeća nedelja, tri meseca, sutra. Stavljanje krajnjeg roka daje jasnu sliku u kojem pravcu ići ka ostvarenju cilja. Ako se ne definiše vreme, obaveze su previše nejasne. Bez vremenskog ograničenja nema motivacije da se počne sa preduzimanjem aktivnosti.
Planirano vreme treba da bude merljivo, dostižni i realno određeno.
Umesto da čekate početak nove nedelje, meseca ili godine da biste postavili sebi novi cilj, odlučite se da odmah danas napravite pozitivnu promenu.

Marković Milica
Izvor:Centar za Razvoj Karijere, Beograd