Vreme koje se meri u tonovima per se

, AKTUELNO

Kad umetnik dočarava publici svoju inspiraciju, niko verovatno neće biti u mogućnosti da razume sve boje nastalog dela. Narod je samo tu da bi mogao da širi jedno neobjašnjeno iskustvo o harizmi umetnikovoj, veliča njegove misli i uvidi šta predstavlja vreme provedeno u miru, koje se meri u tonovima.

O koncertu Beogradske filharmonije uz dirigenta Vladimira Kulenovića pričaće se sigurno dugo. Napravljen spoj različitih tonova klasičnih instrumenata opet je pokazao zašto muzički doživljaj nema cenu. Iako publiku nisu činili vrsni poznavaoci dela Brahmsa i Berga, neopisiva energičnost prilikom dirigovanja, prenela je jedno drugačije iskustvo.

Allegro energico e passionate

Predstavljena dela drugačija su po svom tonskom sastavu, jer oslikavaju duh poznoromantičarskog senzibiliteta. Kompozicioni postupak Vladimira Kulenovića, prilikom dirigovanja, bio je izrazito smeo i inovativan uz izbegavanje neprekidnog ponavljanja tonova. Beogradski sastav pratio je njegov energičan takt, stvarajući sintezu serijalnog i tonalnog doživljaja.

Slika tonova sa mnogo boja

U formi složene dvodelne pesme, violinista Itamar Zorman, je uz Kulenovića prikazao deo muzičkog postupka Berga. Spontano simfonijski ciklus predstave Koncerta za violinu i orkestar, bio je dočaran kroz često smenjivanje različitih oblika kadence, da bi se istakla uveliko arhaična, barokna forma. Zorman je u izvođenju bio pomalo nadrealan, ali je njegova inspiracija stvorila jednu sliku tonova sa mnogo boja.

Muzička iskustva koja prenose različiti programi Beogradske filharmonije imaju snagu koja se širi do beskonačnosti i koju svi mogu da osete. Ovaj koncert deo je ciklusa Za znalce, a tradicionalno je bio posvećen muzičkom iskustvu koje se stalno dinamizuje i oživljava.

Tatjana Vujović

Foto: Marko Đoković