Šta misliš ko si ti? | Psihologija lažova

, AKTUELNO

Većina vas se ne oseća  prijatno  kada  posumnjate da vas neko laže. Pojedine osobe su se izveštile u laganju, pa je nekada gotovo nemoguće primetiti obmanu. Svojevremeno nam je učiteljica govorila kada nas neko laže, želeći da nas zaštiti, to je neistina ili pak bajka,  dok je laž nešto čime sagovornik ima nameru da nas povredi. Ipak, većina ljudi sve češće nailazi na koristoljubive osobe.

Što više želimo, ili više napredujemo ka vrhu u životu, to su životni izazovi veći, a  sami  tim ljudi će iskoristiti momenat da se zamene uloge. Tada će pokušati, između ostalih upotrebljenih manipulacija i da vas lažu. Pored ovog, razlozi za laganje su mnogobrojni, a pojedinim osobama to je i stil života. No, budite svesni da i to možete sprečiti. A evo i nekoliko saveta:

–  Pođimo  od osećaja intuicije. Ako ste srećnici pa umete prepoznati laž po osećaju, svaka čast. No ipak, ako niste, zamolite osobu u koju sumnjate da vam ponovi izrečeni sadržaj. Velika je verovatnoća da neće uspeti, jer retko pamti rečeno. Takođe, i ako uspe, pokušajte da umom, ako već ne umete srcem, razmislite o verovatnoći sadržaja, uz obavezno  obećanje sagovorniku da ćete proveriti informaciju, a ako se radi o ljubavnoj ponudi, naznaku da mora da se potrudi više.tell-a-lie-once-life-quotes-sayings-pictures

–  Iz iskustva znam da će osoba koja laže, potrošiti višak energije u vidu reči uz  uveravanje kako vas ne laže i govori  ,,živu” istinu.

– Veštiji lažovi vas mogu duže gledati u oči nego što je to uobičajeno, dok će na bezazlenija pitanja kontakt očima biti umeren. Osobe koje lažu trepću mnogo više i učestalije.

–  Na vaše pitanje odgovaraće pitanjem ili rečenicom ,, to me pitaš?“, ili ,,svašta i ti pitaš“.

–  Često govore previše, sa vrlo malo korisnog sadržaja da bi zamaglili istinu. Tako osoba koja želi prikriti gde je bila i šta je radila, može pričati o vremenu i sl.15174600_1284988194905633_686468642_n

– Usta često mogu biti stisnuta, a mišići iznad obrva i jagodica se pomeraju, i u tom predelu lica mogu naglo crveneti. Osoba koja izgovara laž, spontano će prekriti rukom usta.

–  Česti su mikroizrazi – sitni, gotovo  neprimetni gestovi lica i trzaji glave (u trenutku se smene dve različite emocije). Pojedine osobe ne pokazuju previše gestova, deluju ukočeno, što takođe navodi na sumnju. Ukoliko sumnjate da vas neko laze – obratite pažnju na ruke te osobe. Osoba koja je do tada premalo gestikulirala, na neugodno pitanje može previše mahati rukama. Osoba koja je imala umerenu gestikulaciju na pitanje koje joj ne odgovara reagovaće  skrivanjem ruku, čija ukočenost može odati laži  ( ljudi koji lažu, često drže ruke u džepovima ili u krilu).15139693_1284989984905454_1616963863_n

–  Osoba može zamuckivati, crveneti, dodirivati lice, ili ruke. Često ljudi koji lažu dodiruju bradu, kosu, uši itd

–  Osoba može preterano biti tiha, a do tada se smijala, ili obratno.

–   Ritam disanja se može menjati, pa osobe često brže dišu.

–   Češći su neverbalni znaci u donjem delu tela, poput prekrštanja nogu, pa treba obratiti pažnju.

 

Moj kanal

Bojana Aleksić 

Motivaciona pedagogija 

Fotografije: Bing images