Mape uma u poslovnom menadžmentu

Mentalne mape nam mogu dobro doći kada se dovede u pitanje menadžment za bilo koji posao. Pomoći njih se može jednostavno i bez ikvakvih teškoća napraviti i osmisliti plan za dane, mesece pa i godine, kako bismo dobili lagano proračunate podatke
i da ne bi bili na bilo kakvom gubitku.Primeri iz poslovnog sveta

Dr. Majk Stenli(Mike Stanly) glavni za projekat u firmi Boeing Aircraft(Sijetl) uz pomoć mentalne mape(dužine 7.5m) uspeo da prikaže priručnik vazduhoplovnog dizajna. Kako on to objašnjava:
             ,,Korišćenje mapa uma predstavlja integralni deo mog programa za poboljšanje kvaliteta (Quality Improvement) u korporaciji Boeing. Razvili smo jedinstvenu primenu tehnika mapiranja uma da bismo ustanovili projekte za poboljšanje kvaliteta u korporaciji Boeing. Za vreme od mesec dana ustanovljeno je preko 500 projekata, što predstavlja milione dolara potencijalne uštede. “

Mentalna mapa može poslužiti kao budući pregled za bilo koju kompaniju, da sve može da se vidi(plan dogovora vizuelno), a ujedno i da se predstavi drugim ljudima iz raznih poslovnih zanimanja.
Potpredsednik holandske osiguravajuće kompanije Interpolis, Jan Piter H.Siks (Jan Pieter H. Six), predstavio je sve značajne delove za poslovni stil u menadžmentu.

Korist od mape uma u ovom poslovom polju:

  • Obezbeđuje bolje planiranje I jasnije se sve može uraditi
  • Na ovaj način će teći opuštenija i prirodnija komunikacija – bez dodatnog nerviranja i stresa oko obaveza na poslu – sve obaveze i planovi će biti na jednom mestu.

Izvor materijala i fotografija: Knjiga ,,Mape uma’’, Autor: ,,Toni Buzan’’