Šta je digitalni marketing?

Digitalni marketing je grana marketinga koja postaje sve popularnija u protekle dve decenije od kada je procenat ljudi koji koriste Internet stigao i do 80%. Činjenica da veliki broj korisnika Interneta koristi društvene mreže, danas je sve češće da se i pored reklama, obavlja i prodaja proizvoda preko online prodavnica. Osnovni zadatak je reklamiranje nekog brenda korišćenjem strategija na Internetu. Postoji nekoliko oblasti: SEO – Search Engine Optimization (Optimizacija za pretraživače), Content marketing (marketing sadržaja), Advertising (oglašavanje), društvene mreže.

Danas se gotovo sve firme na tržištu vode parolom “Ako vas nema na Internetu, onda kao i da ne postojite”. Kada ideja nastane najlakše što možete da učinite jeste da napravite blog i da odmah podelite svoju ideju. Zatim, možete da pratite reakcije ljudi i pre nego što krenete u ozbiljnu realizaciju i pravljenje strategije. To je bio glavni faktor uspeha „modernog“ marketinga, kako je isticao Seth Godin – tvorac digitalnog marketinga.

Masovni marketing koji je bio dominantan ranije, zasnivao se na jednosmernoj komunikaciji sa kupcima koja se u savremenom dobu pokazala neodrživom. Nasuprot tome, danas u svetu digitalnog marketinga, svaki objavljeni post o novom proizvodu donosi povratnu informaciju od potencijalnih korisnika ili kupaca što usmerava efikasnu alokaciju resursa potrebnih za realizaciju ideje ali i očekivanog obima prodaje. Štaviše, kupci preko online pretraga na pretraživačima nalaze proizvod koji im odgovara, što značajno smanjuje troškove i olakšava kupovinu.

Osnovni koraci za uspešnu digitalnu kampanju:

1.Odrediti ciljnu grupu potrošača
Prava digitalna strategija uvek unapred ima osmišljen profil osoba za koje kreira svoj proizvod i koje će prvo privući tako da se ciljani potrošači osećaju kao da kupuju proizvod „baš po svojoj meri“. Pa tako, morate saznati šta ih najviše interesuje i za čim postoji najveća tražnja.

2. Smislite autentičan sadržaj kojim ćete osigurati prepoznatljivost i atraktivnost
Sadržaj je ključan za privlačenje pažnje potencijalnih potrošača jer je to mesto na kome ih vi uveravate da je vaš proizvod ono što im je neophodno ili što će prosto poželeti da imaju nakon odgledane reklame. Postoje razni načini na koje sadržaj može da se učini atraktivnim pored teksta, poput videa, pokretnih slika i drugih aplikacija.

3. Pratite uspešnost vaše strategije iz dana u dan
Formulišite nekoliko indikatora kojima ćete pratiti uspeh kampanje vašeg proizvoda na internetu. Najčešće su to broj posećenosti sajtu, povećan broj pratilaca, komentari korisnika, pozicija na pretraživaču, povrat sredstava na investicije.

Social media marketing


Social media marketing se javlja na društvenim mrežama, preko kojih ostvaruje komunikaciju sa ogromnim brojem potrošača. Neretko, kao deo marketinške strategije, angažuju javne ličnosti, koje na svojim profilima reklamiraju upotrebu određenih proizvoda ili govore o svojim uvek sjajnim iskustvima. Istraživanja pokazuju da se svakog dana pregleda preko milion sati video sadržaja na Facebook-u i preko milijardu video klipova na Youtube-u. Na ovaj način se domet potencijalnih potrošača meri u milionima pratilaca koji su u svakodnevnom porastu.

Način na koji se firme reklamiraju u javnosti, plasiraju svoj proizvod na tržište ili održavaju vezu sa potencijalnim korisnicima svojih proizvoda ili usluga danas, više nego ikada pre, razdvaja pobednika od gubitnika na tržištu.

Brz razvoj novih tehnologija i informacionih sistema produkuju informacije koje utiču na zastarevanje postojećih znanja i načina na koji se aktivnosti trenutno sprovode u poslovnom svetu. Ovakav tempo zahteva svakodnevno praćenje trendova, što je nezamislivo bez dobro osmišljene i efikasne komunikacije.

Uspešna strategija digitalne komunikacije sadrži:

  1. Istraživanje trenutne situacije na tržištu konkurenata i Customer Experience mapiranje
  2. Definisane ciljeve komunikacije
  3. Ciljna grupa kupaca
  4. Digitalni kanali komunikacije (uključuju razne platforme preko kojih ćete plasirati sadržaj, kao što su internet, e-pošta i društveni mediji
  5. Implementiranje strategije
  6. Praćenje i merenje rezultata

Autor: Milica Mirkov

Izvor: https://www.it-akademija.com/