Profesionalne mape uma za vođenje sastanaka

Da bi poslovni sastanci bili što efikasniji, jasniji i bolje organizovaniji postoji idealno rešenje za to. Tehnika naziva ‘’mentalna mapa’’ (‘’mapa uma’’) ima ogroman pozitivan uticaj i omogućava da bilo koja dilema bude izbrisana, a sam sastanak da prođe u što prijatnijem i boljem svetlu. Postupak crtanja mentalne mape na sastancima Prvo što treba uraditi jeste nacrtati centralni lik na sredini papira (te će predstavljati glavnu temu poslovnog sastanka) a iz njega je potrebno iscrtati glavne grane (linije), što bi predstavljalo glavne tačke poslovnog sastanka. Primer mape uma koja zamenjuje 8 strana standardnih beležaka – gde centralni lik predstavlja glavnu temu sastanka. Autorka ove mape je Meri Tovej iz organizacije ‘’Brain Trust’’.

Mapa uma kao pomoć pri sastancima

Mapa uma pruža bolju, lepšu i pregledniju sliku bilo kog poslovnog sastanka. Daje sveobuhvatni pregled, pa samim tim dopušta, a ujedno i podstiče da svako od govornika i kolega bude saslušan. Na ovaj način nastaje bolji osvrt pri prezentaciji govornika i ono što je najvažnije i glavni ključ za današnji poslovni svet više pažnje se posvećuje timskom radu. Jako je bitno koristiti za svaku novu ideju drugu boju (da bude svetla kako bi prijala očima) jer se time poboljšava vidljivost svih zapisanih pojmova, mogu se korisiti oznake, slike i simboli koji će predstavljati asocijacije za pamćenje tih pojmova.

Primer mape uma iz poslovnog sveta

Čovek po imenu Brus Džonston (Bruce Johnstone) iz firme ‘’Fidelity’’ je uspeo da dođe do godišnjeg prihoda od 21 procenata (u magazinu ‘’Money’’ je objašnjeno kako je stigao do svog ličnog napretka) nakon 10 godina i to mu je omogućilo da bude najbolji investitor Amerike.

Ovaj postignuti uspeh je dugogodišnje proučavanje mape uma, koja mu je pomogla da se usmeri na glavne reči na jednoj strani, gde je predstavio svoj poslovni poduhvat.

Korist od mape uma

1. Svaki član grupe ima kompletan lični zapis i utiske sa sastanka, pa stoga svaka ideja i zamisao stvaraju jasniju sliku celokupnog sastanka.

2. Pomoću mape uma povećava se energija tokom sastanka, pa se samim tim stvara i bolja komunikacija i saradnja u grupi.

3. Sastanci na kojima se koriste mape uma obično traju do pet puta kraće nego tradicionalni.

Autor: Marko Ranđelović
Izvor: Knjiga ‘’Mape uma’’, Toni Buzan