Forum: Nezavisna i regulatorna tela – zašto moraju da budu nezavisna?

, BIZNIS I FINANSIJE

Business Info Group uz podršku National Endowment for Democracy organizuje Forum: “Nezavisna i regulatorna tela – Zašto moraju da budu nezavisna?”, koji će se održati 05. decembra, 2018. u 10h u Envoy centru, Gospodar Jevremova 47, Beograd.

Ima li među nezavisnim i regulatornim telima onih koja su uspela da se odupru uticaju izvršne vlasti? Kakav je put od svog osnivanja prešla institucija Zaštitnika građana? Zašto u delu javnosti postoji mišljenje da Agencija za borbu protiv korupcije faktički više ne postoji? Do sada se više puta moglo čuti da je jedina preostala nezavisna institucija – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zašto postoji bojazan da i njoj „ističe vreme“ jer Rodoljubu Šabiću krajem godine ističe mandat? Da li zaista nezavisne i kontrolne institucije zavise od ličnosti koje ih vode?

Zbog čega je neophodno da sve ove institucije budu nezavisne od izvršne vlasti i na koji je način zakonska regulativa menjana u ovoj oblasti – da bi pojačala ili umanjila njihovu nezavisnost? Da li se novi predlozi zakonskih rešenja razlikuju od regulative EU i šta to konkretno znači za pregovore Srbije sa EU?

Da li je Kancelarija poverenika konsultovana u pripremama novih zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i o zaštiti podataka o ličnosti? Za deo stručne javnosti neka od rešenja ovih zakona su sporna i ugrožavaju nezavisnost ove, retke preostale nezavisne institucije.

Teme foruma:

  • Zašto nezavisne institucije moraju biti nezavisne?
  • Kakav je stvarni odnos izvršne vlasti prema ovim institucijama i po čemu se mi razlikujemo od evropskih zemalja u odnosu države s jedne i nezavisnih i regulatornih tela s druge strane
  • Nova zakonska rešenja – jačanje ili slabljenje nezavisnosti ovih institucija
  • U čemu se nova zakonska rešenja razlikuju od regulative EU?
  • Hoće li nova zakonska rešenja uticati na tok pregovora sa EU?
  • Primeri ugrožavanja nezavisnosti i ometanja u radu Kancelarije poverenika i Kancelarije ombudsmana, od njihovog osnivanja do danas

 

Registracija učesnika – 09:30 – 10:00h

 

Izlaganje govornika – 10:00 – 11:00h

  • RODOLJUB ŠABIĆ, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • BRANKICA JANKOVIĆ, poverenica za zaštitu ravnopravnosti
  • MILOŠ JANKOVIĆ, doskorašnji zamenik Zaštitnika građana za zaštitu prava lica lišenih slobode
  • ZORAN STOJILJKOVIĆ, nekadašnji predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Moderator: Zora Drčelić, novinar

Diskusija: 11:00 – 11:30h

 

Koktel: 11:30h

Forum će pratiti predstavnici medija, a biće pozvani predstavnici državnih institucija, nevladinih organizacija, ambasada, fakulteta.

Potvrde učešća na e-mail: dusica.jovanovic@big.co.rs