Sve koristi od poznavanja V.A.K stilskog modela

, AKTUELNO

Psiholozi su 1920. godine uveli V.A.K kao jednostavan opis toga kako različiti ljudi usvajaju informacije, na koje načine uče, i koje su to karakteristike koje su svima njima  zajedničke tokom tog procesa.

V.A.K je opis stilova, modela učenja, a sam termin je akronim engleskih reči: visual (vuzuelni tip), auditory (auditivni tip) i kinesthetic (kinestetički tip), uz postojanje mešovitog tipa, kao kombinacije sva tri pomenuta stila.

Psiholozi su, takođe, sa punim pravom pretpostavili da svaki čovek poseduje osobine koje ulaze u okvire svakog od navedenih modela, ali da je samo jedan dominantan, odnosno da se njegove karakteristike kod pojedinca izdvajaju na sopstvene načine.

Zbog čega je ovo važno? Zašto je ovaj model decenijama jedan od omiljenih među istraživačima i psiholozima? Testiranjem ličnih preferencija i osvrtom na lične osobine, jednom kada otkrijete svoj dominantan stil, bio on jedan od tri ponuđena ili kombinacija, spoznaćete zbog čega vam pojedine stvari ne idu od ruke, dok u drugima postižete uspehe, i kako da i one loše stvari okrenete u svoju korist.

Da li imate poteškoća da savladate obimnu materiju, i više volite logičke i matematičke operacije, ili je situacija obrnuta? Ovaj model vas uči upravo o tome – na koji način najlakše stičete znanja. I ne samo to, pomaže vam da, kada ga jednom usvojite, nađete prave načine za komunikaciju i odnose sa drugima, na osnovu onoga što o njima možete zaključiti koristeći V.A.K model. On nije samo model učenja, nego model upoznavanja sebe i drugih.

Auditivni tip

Kada za nekoga kažemo da je auditivni tip ličnosti, to podrazumeva da se oslanja na ono što govori i čuje. Ovakve osobe vole debate i duge razgovore, glasno i direktno govore i kod drugih ljudi pamte izgovorene rečenice. Lako pamte zvuk nečijeg glasa, pre nego mesto i vreme kada se nešto dogodilo.

Ako ih ikada povredite, zapamtiće svaku izgovorenu reč, ton vašeg glasa, ali će zaboraviti i kada se to desilo, gde i šta je to značilo za njih. Skloni su diskusijama, odlični su slušaoci i razumevaoci sintaksi i značenja reči. Imaju izražen smisao za humor, ali mogu imati problema sa nečitkim rukopisom, i razumevanjem rukopisa drugih ljudi. Radije se upuštaju u telefonske i žive razgovore, nego pisane oblike komunikacije.

Auditivna ličnost je odličan govornik, posebno kao podučavalac, pravnik, političar i diplomata. Vole muzičko izražavanje.

Ako želite da iznenadite ovakvu osobu, odvedite na koncert ili joj poklonite kompilaciju omiljenih pesama i biće vam zahvalnija nego da ste je odveli u skup restoran. Umesto zagraljaja, kada joj treba podrška, ona želi da čuje vaše reči.

Vizuelni tip

Vizuelni tip ličnosti usvaja informacije posmatranjem, zapisivanjem, crtanjem. Možete ih videti kako podvlače rečenice, ukrašavaju stranice, crtaju grafikone, dijagrame i tabele i prave matrice prilagođavajući gradivo sebi. Takve osobe su sklonije da zapamte kako izgledate, i prostor oko vas, umesto vašeg imena i onoga što ste im saopštili. Vizuelno razmišljaju, u slikama i vešti su sanjari i maštaoci. Koriste raznolike gestove i govor tela u komunikaciji sa drugima.

Vizuelni tip koristi najviše svoje čulo vida i skloni su stvaranju mentalnih slika tj. mapa, odnosno, koriste mentalne šeme da prikupe i zadrže informacije. Najprijatnije se osećaju dok gledaju fotografije, crtaju. Ovakav tip ličnosti se ne oslanja na svoje reči, jako brzo govore, i radije upražnjavaju pisane oblike komunikacije.

Najbolji poklon za ovakve osobe su pozorišne karte, obilasci spomenika kulture, fotografije. Odlični su u raspoznavanju boja, i uvek se mogu prisetiti  i onoga što su videli, ali ne i čuli. Lako se orijentišu u prostoru, ali imaju problema sa fokusom pri dugim razgovorima i slušanju. Umesto vaših reči, oni žele da pokažete da vam je stalo do njih.

Kinestetički tip ličnosti

Osoba koja poseduje skup osobina koje karakterišu kinestetičara je osoba koja „doživljava“ stvari. Umesto vizuelizacije i slušanja, njoj je važno iskustvo. Ono što govorite, ili joj pokazujete, joj nije važno koliko značenje toga za nju samu, kako se ona oseća povodom toga i kakva se osećanja tu nalaze. Osobe kinestetičari umesto lepe reči, vole dodir, zagrljaje, kretanje. Dobri su u interpersonalnim interakcijama. Preferiraju fizičke kontakte, iskazivanje emocija, otvoreni su.

Umesto upustva kako da nešto obave, radije će pokušati sami da otkriju na koji način da reše određeni problem. Umesto da slušaju vaše ideje i da gledaju vaše grafikone, oni bi da im ih pokažete. Osobe koje su kinestetičari imaju odlična čulna opažanja. Vole ukusnu i egzotičnu hranu, parfeme, nežnost. Koriste ruke dok govore, koriste govor tela i pokazuju sve svoje emocije.

Da li vam je ovaj tekst pomogao da bolje razumete sebe i vaše prijatelje? Naučili ste zašto neki vaši prijatelji ne vole vaše zagrljaje, a zbog čega su neki tako dobri govornici, drugi slušaoci, treći pisci i slikari.

Ukoliko želite da se testirate i otkrijete vaš dominantan V.A.K stil učenja, možete to učiniti putem ovog linka.

 

Autor: Marković Milica

Fotografije preuzete sa pixabay