Predsednik EKOF Media Group:

Miloš Čevizović

milos.cevizovic@ekofmedia.com

 

Glavni i odgovorni urednik :

Marija Tomić

marija.tomic@ekofmedia.com

 

Rubrika STUDENTI:

Tatjana Vujović

tatjana.vujovic@youthnow.rs

 

Rubrika KULTURIŠKA:

Bojana Andrić

bojana.andric@youthnow.rs