Mladi protiv zločina iz mržnje

,,Mladi protiv zločina iz mržnje” je nagradni konkurs organizovan od strane Krovne organizacije mladih Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a. Priključivanjem ovom projektu mladi doprinose podizanju svesti o zločinima iz mržnje i pokazuju toleranciju, mir, poštovanje različitosti i nediskriminaciju.

Učesnici mogu biti sve osobe od 15 do 30 godina, a njihov zadatak je da pošalju: fotografiju,  drugi oblik vizuala (dizajn/strip) ili video zapis od 5 minuta (u oblicima za YouTube ili TikTok/Reels). Na konkursu učestvuju pojedinci ili timovi od 2 osobe.

Materijal mora da bude isključivo autorski, a uz njega je potrebno priložiti Word dokument, sa najviše 500 reči, u kome će biti objašnjen sadržaj koje se dostavlja. Zabranjeno je direktno prikazivanje bilo kakvog oblika nasilja ili eksplicitnog sadržaja, a sva lica koja se pojavljuju na fotografijama ili snimcima moraju da potpišu formular za pristanak.

Sve radove, kao i Word dokument sa opisom rada, uz ime, prezime, datum rođenja, kontakt telefon, kontakt mejl i mesto boravka, dostaviti na mejl adresu konkurs@koms.rs sa naslovom: ZA KONKURS – ZLOČINI IZ MRŽNJE; za sadržaje većeg formata, potrebno je otpremiti ih na Wetransfer, Google Drive ili OneDrive i dostaviti link za Wetransfer ili za drajv na kome se sadržaj nalazi. Konkurs je otvoren do 20. septembra 2021. godine.

Stručni žiri će dodeliti nagrade za tri najbolja rada, a najvrednije nagrade su pametan telefon i akciona kamera. Sam kvalitet videa ili vizuala neće biti ocenjivan, nego poruka koju učesnik šalje.

Zločin iz mržnje predstavlja krivično delo učinjeno iz mržnje zbog stvarnog ili pretpostavljenog određenog ličnog svojstva (npr. zbog pripadnosti rasi i veroispovesti, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta drugog lica). Prvi put je prepoznat u našem zakonodavstvu 2012. godine, dok je prva presuda doneta 2018. godine.

Prema zvaničnim podacima Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava iz 2019. godine, policija je zabeležila 86 prijava zločina iz mržnje od kojih je 14 istražilo tužilaštvo, a za 10 je doneta presuda.

Netolerancija i predrasude zbog različitosti su prvi okidači koji prouzrokuju ovu vrstu zločina, a mi se moramo zapitati: šta je za nas tolerancija, kako izgleda svet bez mržnje, kako se borimo protiv diskriminacije i zašto je važno poštovati različitost.

Pripremila: Sara Nikolić

Izvor: koms.rs

Foto izvor: koms.rs