Mentori kao podrška na putu do uspeha

, BIZNIS I FINANSIJE

U biznisu je, kao i u životu, važno prepoznati potrebe drugih ljudi i biti spreman za deljenje iskustva kako bi se i neko drugi osnažio da postigne značajne rezultate. Postavljanje granica je neophodno da bismo uspeli da se sačuvamo od rasipanja fokusa i energije, ali treba imati na umu da pristupačnost može otvoriti mnoga vrata i doprineti tome da kroz pomaganje drugima unapredimo i neke svoje veštine ili poboljšamo svoje osobine.

Mentorski pristup ljude može učiniti boljim. Mogu postati bolje kolege, bolji prijatelji, poslodavci, saradnici; ulaganjem truda u razvoj drugih ljudi i sami mogu otkriti šta mogu da promene kod sebe i te lične promene mogu ostvariti pozitivan efekat i na samo poslovanje. Kvalitetni mentori grade lidere koji mogu pružiti značajan doprinos poslovanju i nastaviti da šire svoj pozitivan uticaj na druge ljude i prenose sve ono što su učili i sami od svojih mentora. Mentor ujedno ima i veliki uticaj na razvoj poslovanja i odnos prema poslovanju svog mentija. Vrednost ovog odnosa ogleda se u međusobnom razumevanju, pružanju podrške i podsticanju ka daljem rastu u ličnom i u profesionalnom smislu. To je osoba koja ima više iskustva u poslovanju na osnovu kog može pružiti koristan savet ili sugestiju. Voditi osobu koja je na početku karijere dobar je način da se pruži doprinos i samoj zajednici i uopšte samom društvu.

Mentorski pristup podrazumeva donekle smanjivanje neizvesnosti. Oni su tu da iznesu zaključke na osnovu pogrešnih koraka koje su pravili kako bi uputili mentije na potencijalne prepreke i izazove i pripremili ih na suočavanje sa njima i sugerisali im kako da ih prevaziđu. To je jedna od važnijih vrednosti koja se ostvaruje iz ovog odnosa, a omogućava bolju organizaciju i jasniji fokus.

Pročitajte i: Moć aktivnog slušanja u poslovnom okruženju

Mentorski pristup zasniva se na uzajamnom učenju umesto na pasivnom prenošenju znanja. Kroz rad sa mentijima mentori mogu doći do novih kreativnih i svežih uvida i distancirati se od ustaljenog načina razmišljanja. Mentiji, sa druge strane, dobijaju edukaciju i savete u vezi sa kreiranjem strategije u poslovanju, razvijaju veštine upravljanja… Saradnja sa mentorom podstiče razvoj mreže ljudi sa kojima se sarađuje i koji u nekom trenutku mogu biti relevantni partneri/saradnici i sl.

Može li se onda definisati jasna razlika koja postoji između liderstva i mentorstva?

I mentori i lideri predstavljaju autoritet u svojoj oblasti za onog koga podučavaju. Mentorstvo se, za razliku od liderstva, u većoj meri zasniva na izgradnji odnosa nego na performansama. Kroz deljenje ličnog iskustva, uvida i znanja između mentora i mentija stvara se poverenje koje omogućava kvalitetniju komunikaciju i saradnju. Pored toga, mentorstvo uglavnom nije usmereno na konkretne specifične veštine i njihov razvoj, već se najčešće radi o celokupnom procesu razvoja jedne ličnosti.

Novim liderima je neophodan neko od poverenja ko će ih voditi sa ciljem da izrastu u bolje profesionalce koje će ljudi ceniti. Milenijalci žele da pored sebe imaju nekog ko im može dati savet kako da određenu aktivnost obave na bolji i efikasniji način, a ujedno im pomogne da izgrade sposobnosti koje će im omogućiti da se bolje snalaze u timskom radu i aktivnije učestvuju i doprinose celokupnom poslovnom procesu.

Lideri koji su povezani sa svojim mentorima ujedno ostvaruju i kvalitetniji odnos sa svojim zaposlenima – svojim zalaganjem i organizovanjem sastanaka mogu doprineti tome da zaposleni osećaju da su više angažovani. Mentorski pristup omogućava liderima da ostanu predani svom poslu uz težnju da stalno budu bolji.

Prednost koja se ostvaruje kroz mentorski pristup jeste to što se poslovanje može posmatrati iz nove, drugačije perspektive – mogu se uočiti potencijali za koje se nije pretpostavljalo da postoje zahvaljujući objektivnosti osobe koja je upoznata sa procesom i može da sugeriše šta treba unaprediti ili promeniti. Razumevanje tuđe tačke gledišta stvara osnov za empatiju čiji je značaj u poslovnom svetu sve izraženiji.

Lideri, koji su ujedno i nečiji mentori, mogu steći osećaj za to do kakvih promena dolazi na tržištu i kakvi se kadrovi pojavljuju – kako sa njima na pravi način komunicirati, šta im je važno, šta posebno cene? Lider koji se potrudi da razume svoje okruženje, deli znanje sa ljudima kojima to može pomoći u karijeri i ide u korak sa promenama do kojih dolazi u poslovnom okruženju – stvara prostor za uspešnije odnose.

Mentorski pristup podstiče samopouzdanje kod ljudi koji su novi na tržištu rada i pruža im osećaj sigurnosti i uverenja da ih neko podržava. Pokazalo se da mentori koji pružaju mentorsku podršku doživljavaju sebe kao lidere (stiču identitet lidera kroz taj proces) i postaju sigurniji u vođenju projekata na kojima su angažovani.

Mentorski pristup može dovesti do izgradnje dugoročnog odnosa koji će stvoriti pozitivan uticaj u okviru šire zajednice, na posredan ili neposredan način. Trud koji neko ulaže u proces mentorstva potrebno je posebno ceniti, jer je izdvojeno vreme, koje predstavlja možda i najznačajniji resurs kojim se u današnjem poslovnom okruženju raspolaže. Kada pomislim na mentore, pomislim na sve ljude koji podstiču kreativnost, žele da saslušaju i trude se da nas upoznaju i ta posvećenost rezultuje uzajamnim poštovanjem i zalaganjem, a posledično i zadovoljstvom u poslu koji se obavlja.

Pripremila: Tijana Katić

Izvori:

https://www.thebalancesmb.com/the-value-of-a-business-mentor-1200818

https://www.entrepreneur.com/article/280275

https://www.entrepreneur.com/article/249950

https://theconversation.com/how-mentoring-improves-the-leadership-skills-of-those-doing-the-mentoring-143668

Foto-izvor: Freepik.com