Zbog čega je strategija brendiranja poslodavca važna u današnjem poslovnom okruženju?

, BIZNIS I FINANSIJE

Strategija brendiranja poslodavca ili Employer branding – izraz koji se odomaćio u poslovnim krugovima, mogla bi se opisati ukratko kao alat da se dođe do kvalitetnih kandidata koji će biti privučeni pričom koju je određena kompanija ispričala.

Kako to kompanija može ispričati svoju priču i kako da te reči ne zagluši buka koja se stvara na današnjem dinamičnom tržištu?

Mogućnost da se dopre do kandidata koji će doprineti stvaranju vrednosti u poslovnom procesu jedan je od glavnih izazova sa kojim se danas kompanije susreću. U moru kampanja koje se plasiraju kroz različite kanale komunikacije koje targetiraju osobe određenih kvalifikacija i osobina, treba pronaći način da se kroz autentičan prikaz dođe do onih koji će upotpuniti timove i pomoći im da nastave da rastu i razvijaju procese i proizvode na kojima rade. Preterana nametljivost u kampanjama može proizvesti kontraefekat, ali iskren pristup uvek pronađe put do pravih ljudi!

Pročitajte i: Kako se probiti na tržištu?

Brendiranje poslodavca treba da postavi mnogo pitanja i na njih ujedno i odgovori. Jedno od važnijih tiče se vrednosti koje kompanija neguje. Kao kada upoznajemo osobu, mi intuitivno verujemo prvom utisku koji ta osoba na nas ostavlja. Isto tako i kada se nekome po prvi put predstavljamo, iako možemo ispričati u superlativu sve o sebi, na dugoročne staze taj izbor nije i najbolji. Treba težiti postizanju najboljeg optimalnog rešenja. Kandidati, kojima se određena poruka kroz kampanje koju kompanije plasiraju, treba da steknu utisak da iza tih reči stoje ljudi koji veruju u vrednosti o kojima govore i na čijem održavanju svakodnevno rade. Ako govorimo o internom razvoju strategije brendiranja, od osobe na najvišem hijerarhijskom nivou preko srednjih i nižih menadžerskih linija do osoba koje rade u maloprodaji ili magacinima, svi treba da znaju koje su to osnovne vrednosti na kojima poslovanje zapravo počiva. To će omogućiti da i poruka usmerena ka eksternim kandidatima bude zasnovana na iskrenom pristupu. Svi zaposleni unutar kompanije predstavljaju ljude koji će o njoj širiti dobar ili loš glas. Nema bolje strategije od one koja je zasnovana na stavovima koje zaposleni imaju o okruženju u kojem rade i razvijaju svoj karijerni put. Takvi zaposleni popularno se nazivaju „ambasadorimaˮ kojima je takođe cilj da kvalitetni kandidati postanu deo njihovog tima. Ti zaposleni govoriće o tome zašto je dobro raditi u takvom okruženju, zbog čega je to okruženje za njih podsticajno i kako utiče na njih na različitim nivoima – intelektualnom i psihičkom. Takvi zaposleni najbolje će govoriti o entuzijazmu koji imaju dok rade na različitim projektima, znajući da doprinose razvoju usluge ili proizvoda koji nekome može unaprediti ili olakšati život.

Razvijanje ličnog brenda zahteva dosta promišljenosti i uloženog napora da se pojedinac izdvoji iz mase i ispriča svoju priču o sebi, svojim aspiracijama, formalnim i neformalnim kvalifikacijama koje ga preporučuju za obavljanje određenog posla. I regruteri i ljudi koji tragaju za poslom imaju zahtevan zadatak pred sobom: skrenuti pažnju na sebe. Tu vidljivost kompanije mogu postići na više načina: prisustvom na konferencijama koje posećuju pojedinci koji imaju veštine kakve se u toj kompaniji traže; prisustvom na društvenim i poslovnim mrežama koje oni koriste; gostujući na fakultetima na kojima se obrazuju za tražene poslove…

Brendiranje poslodavca može se primeniti i na druge kategorije – na primer na brendiranje konferencija i ostalih događaja koji za cilj imaju da privuku pojedince iz pojedinih oblasti za koje su pripremljena predavanja ili radionice na određene teme. Tada je važno ne zaboraviti sa kojim ciljem je taj projekat započeo. Ne zaboraviti da su pokretači projekta imali viziju i ideju da naprave nešto što će drugim ljudima pomoći da uče i razvijaju se. Taj početni emotivni naboj koji je nastajao dok još nije bilo naznaka u kom će se pravcu projekat razvijati, kada je sve bila samo zamisao u glavi ili „luda idejaˮ, kako je Fil Najt govorio u knjizi „Umetnost pobede” o svom pokretanju brenda Nike, jedan je od najbitnijih pokretača za razvoj brenda – i ličnog i korporativnog!

Autor: Tijana Katić

Foto izvor: Tijana Katić

Izvor: https://www.netokracija.rs/employer-branding-tech-doc-162786

                        https://www.bizlife.rs/employer-branding-marketing-ili-hr/https://marketingmreza.rs/sta-je-employer-branding-i-zasto-je-vazan-                        za-vase-poslovanje/