Pravo intelektualne svojine kao buduća karijera

“Ako planirate lansiranje svog brenda, prvo registrujte žig, pre nego što konkurenti saznaju kako će se vaš proizvod zvati. Konačno, ako imate novi izum, proverite prvo sa advokatom koji su uslovi registracije patenta, pre nego što javnosti izložite svoje tehničko rešenje.”

Nikola Kliska, saradnik kancelarije Karanović & Partners

Intelektualna svojina postaje sve bitnija u svetu, pa tako i kod nas. Tehnologija nam je omogućila da dođemo do podataka i znanja u samo nekoliko „klikova“. Do pre dvadesetak godina trebalo je pretraživati na hiljade stranica enciklopedija ili kontaktirati mnogo različitih stručnjaka da bi se došlo do istih informacija. Stvaranje novih pisanih dela i fotografija je bilo još teže. Video snimci su bili rezervisani samo za profesionalce u filmskoj industriji i na nekoliko televizija. Sada svi pišemo više i brže nego ikada. Fotografije uzimamo u hodu, a video snimke pravimo i u svom kućnom okruženju i na javnim mestima.

Ovaj napredak često olako shvatamo dok ne nastanu problemi. Da bismo to izbegli, ovom prilikom se družimo sa stručnjakom za ovu oblast. Naš sagovornik je advokat Nikola Kliska, saradnik kancelarije Karanović & Partners. Nikola se bavi autorskim pravom, žigovima (robnim markama) i industrijskim dizajnom, pored ostalih prava intelektualne svojine.

Nikola Kliska, saradnik kancelarije Karanović & Partners

YouthNOW: Bavite se intelektualnom svojinom – šta nam možete reći o toj oblasti i kako ste odlučili njome da se bavite?

Nikola: Prava intelektualne svojine su jedna od grana prava. Radi se o pravilima koja regulišu šta se dešava kada stvorite nešto, kako u kreativnom zanosu, tako i uz mnogo tehničkog truda i znanja.

Ako napišete knjigu, snimite pesmu ili napravite softver, onda to reguliše autorsko pravo. Ako svoje proizvode obeležavate nekim posebnim nazivom ili logoom onda se to štiti kroz žig (robnu marku).

Ova grana prava se bavi i novim tehnologijama – kako rade mobilni telefoni, kako se kreću automobili ili avioni. Tu su i napredni aspekti medicine. Recimo, ako neko pronađe novi lek mora da prođe kroz proceduru zaštite takvog leka, u čemu mi pomažemo. Sve ovo je pokriveno patentima. 

Zanimljivo je da je Srbija bila jedna od pionira u ovoj oblasti i najvažniji međunarodni sporazum je potpisala još 1883. godine. Taj sporazum i dalje važi, uz neke izmene. Kod nas su se ova prava uvek poštovala u pristojnoj meri. Problem su najčešće nastajali kada autori i pronalazači sami nisu znali koja prava im pripadaju, pa nisu mogli ni da ih ostvare. Sada nam predstoji postupak prilagođavanja na digitalno okruženje, ali i tu se vidi napredak u odnosu na period od pre 10 godina. Carina i tržišna inspekcija plene na stotine hiljada primeraka krivotvorene robe, a sve više korisnika ima licenciran softver. Filmovi i serije se sve više gledaju kroz legalne kanale kao što su Hulu, Netflix ili Disney.

YouthNOW: Koliko je ova grana prava popularna među mladim pravnicima i zašto biste im preporučili da se usmere baš na pravo intelektualne svojine?

Nikola: Baš zbog digitalizacije, mlađi pravnici su sve više zainteresovani za ovu oblast. Na dnevnom nivou svi stvaramo nova dela i delimo ih na društvenim mrežama. Oni napredniji osmišljavaju aplikacije koje treba tradicionalne oblasti poslovanja da prenesu na internet. Svi smo svesniji šta našem okruženju treba da bi se uredno poslovalo, pa se više interesujemo i za ova prava. Pravni fakulteti su uveli ovu oblast u svoje redovne programe, a studenti često biraju i specijalizaciju kroz master studije. U ovoj oblasti je moguće dobiti i brojne stipendije za pohađanje odličnih fakulteta u inostranstvu. Za one koji se još nisu odlučili, svakako preporučujem ovu oblast. Život iznova stvara nove pravne probleme i taman kada pomislite da je sve regulisano zakonima, uslovima poslovanja i redovnom praksom, javi se novi problem koji zahteva pravnu analizu i pomoć advokata koji su specijalizovani za ovu oblast.

YouthNOW: Nedavno ste pripremili vodič kroz IP pravo za mlađe generacije. Recite nam više o tome?

Nikola: Primetili smo da su javnost i naši klijenti sve više upoznati koliki je značaj ove oblasti. Međutim, na raspolaganju imaju uglavnom samo stručnu literaturu. Praktični izbori informacija su često članci na iz američkih izvora – međutim, oni unose zabunu jer se pravila delimično razlikuju od onih koja važe kod nas. Pored toga, na internetu postoje i brojne legende koje se ispredaju o tome kako je Edison oštetio Teslu, da li je reč „Aspirin“ bila deo mirovnih sporazuma nakon Prvog svetskog rata i niz mitova oko naših lokalnih brendova. Takođe, kada čitaoci naiđu na ozbiljan tekst, često im prepreku predstavlja nepoznavanje pravnih termina.

Naš vodič možete naći na ovom linku. Postoje srpska i engleska verzija, a uskoro ćemo imati i verzije prilagođene i za ostale delove našeg regiona. Trudili smo se da ga oslobodimo komplikovane terminologije, a da opet omogućimo putokaz kroz šumu pravila u ovoj sferi. Obogatili smo ga vizuelnim prikazima koji treba da omoguće lakše snalaženje i pamćenje. Konačno, primeri su praktični, provereni i relevantni za naš region.

YouthNOW: Kako ovaj vodič može pomoći našoj publici i da li imate praktične savete iz IP prava za naše čitaoce?

Nikola: Ovaj vodič treba da postavi dobre temelje svakom početniku u pogledu zaštite prava i da mu da dovoljno informacija da prepozna kada može nastati problem, tj. kada treba potražiti stručnu pomoć.

Osnovni praktični savet je da ako se nešto našlo na internetu, ne znači da je njegova upotreba slobodna. Ako sami delite svoje radove na internetu, obeležite ih oznakom koja će omogućiti da uvek bude vidljivo da je delo vaše (npr. „vodeni“ žig na fotografijama). Ako planirate lansiranje svog brenda, prvo registrujte žig, pre nego što konkurenti saznaju kako će se vaš proizvod zvati. Konačno, ako imate novi izum, proverite prvo sa advokatom koji su uslovi registracije patenta, pre nego što javnosti izložite svoje tehničko rešenje.