Uputstvo za Employer Branding: Kako kreirati strategiju za brendiranje poslodavca?

Employer Brand (brend poslodavca) je reputacija zaposlenog i odnosi se na sve od regrutacije i prakse do kulture, korporativnih vrednosti koje kompanija gaji i prednosti koje pruža. Drugim rečima, vaš Employer Brand predstavlja identitet poslodavca.

Efikasna strategija Employer Branding-a je najbolji način da se privuku, zaposle i zadrže nadareni ljudi u određenoj oblasti, ali i služi za utvrđivanje i kultivaciju prestiža brenda firme.

Kako se kreira, dakle, dobar Employer Brand i odakle treba početi u tom poslu?

Pročitajte i: 5 revolucionarnih koraka za uspešnu Employer Branding strategiju

Iskoristite ovaj priručnik za Employer Branding kako biste poboljšali i unapredili vašu reputaciju kao odličnog radnog mesta.

 • Poznajte svoj brend
 • Kreirajte akcioni plan
 • Identifikujte i pratite svoje KPI (Key Performance Indicator)
 • Uskladite svoj brend sa svojim vrednostima
 • Izgradite svoj onlajn brend

1. Poznajte svoj brend

Prvi korak u kreiranju i poboljšavanju svog brenda jeste znati odakle treba početi sa tim procesom.

 • Koji je vaš trenutni Employer Brand?
 • Šta misle trenutno zaposleni o kompaniji?
 • Šta ljudi van vaše organizacije govore o kompaniji?

Morate otkriti šta ljudi misle i kakva osećanja u njima budi samo ime kompanije. Da li govore lepo, ne tako lepo o kompaniji ili uopšte ne znaju ništa o njoj?

Na primer, da li su novajlije u firmi zadovoljne ili nisu zadovoljne procesom regrutacije? Čak i ako nisu dobili posao, šta misle o ovom procesu. Da li aktivno zaposleni, ali i bivši zaposleni pričaju lepo o kvalitetu poslovne kulture ili beneficijama koje su ostvarivali u firmi? Da li su zadovoljni kompenzacijama koje su dobijali?

Ovim ocenama možete videti šta ljudi misle i kako vrednuju vašu kompaniju u aktielnom trenutku, tako da znate šta treba da zadržite, a šta da promenite u odnosu prema zaposlenima. Takođe, ovime ćete uvideti propuste i slabosti svog brenda.

Ako ne dobiajte nikakvu poruku od njih, onda možete pretpostaviti da je to dobar indikator potrebe za boljim marketinškim i brending strategijama. Ako znate kako vas ljudi sada vrednuju, moći ćete da proizvedete plan kojim ćete to vrednovanje upospešiti još više.

Postoji bezbroj načina kojim možete saznati šta ljudi misle, a ovde ćemo navesti samo nekoliko za početak:

Kako biste dobili čistu sliku o tome u kom stanju je vaš trenutačni Employer Brand, prikupite što je više moguće podataka ove vrste.

2. Kreirajte akcioni plan

Kada prikupte sve potrebne informacije, pregledajte ocene koje ste dobili i kreirajte akcioni plan, koji ćete bazirati na propustima i snagama vašeg brenda.

 Ako je vaš Employer Brand jak, vaša strategija bi trebalo da identifikuje šta je to što dobro funkcioniše, kako biste mogli da nastavite sa tim naporima u promociji svog brenda. Ako je, pak, slab, identifikujte kojim segmentima vašeg brenda nije poklonjeno dovoljno pažnje i njima posvetite svoje kreativne napore u strategiji.

Jano iscrtajte svoj plan i podelite ga sa svojim deoničarima i zaposlenima. Postarajte se da otkupite veći deo deonica u kompaniji, kako biste imali veći i slobodniji udeo u odlučivanju kada je reč o brending strategijama. Morate imati saglasnost svih u vrhu i u bordu kako biste unifikovali svoj konzistentni pristup.

Predlog profesionalca: Vaš plan bi mogao da se menja vremenom, ali to je u potpunosti u redu. Suština je u tome da se komunicira jasno, bez zabuna, neusklađenosti ili nesporazuma.

3. Identifikujte i pratite svoje KPI (Key Performance Indicator)

Na osnovu vašeg plana za brending poslodavca treba da uspostavite i metriku, koju ćete koristiti za praćenje i merenje progresa i uspeha vašeg brenda. Progres i uspeh su vaši Key Performance Indicators (KPI). Ako ne ih budete merili, može se desiti da li su vaš trud i napori uzaludni ili ne.

Vaši KPI moraju u sebe uključivati:

 • Stopu indeksa stabilnosti (broj zaposlenih koji su napustili firmu-merenje svakih pola godine ili svake dve godine)
 • Broj aplikacija za jednu poziciju
 • Vreme potrebno za zaposlenje (koliko vremena treba da bi se radnik zamenio ili popunila novootvorena pozicija)
 • Koliko će koštati zaposlenje (što imate jači brending, to bi trebalo da je cena koju ćete platiti za svako slobodno mesto niža)
 • Diverzitet kandidata
 • Angažovanje zaposlenih
 • Trendovi na stranicama za ocenjivanje zaposlenih
 • Uspešnost koju postiže sadržaj i aktivnosti na vašoj veb stranici i društvenim mrežama

Koji KPI ćeet prioritetizovati, zavisiće od vaših ciljeva o akcionog plana. Kada identifikujete vaše predmete merenja i parametre za ta performativna merenja, uspostavljate standard i kontolnu tablu, na kojoj ćete prikupljati i pratiti neophodne informacije.

4. Uskladite svoj brend sa svojim vrednostima

Zaposleni danas žele da rade za organizacije čije vrednosti su pokretači njihovih uspeha i žele da rade u onim organizacijama koje žele da promene svet u pozitivnom smislu. Ovo znači da morate biti marljivi u determinaciji svoje misije.

Centralne vrednosti vaše kompanije predstavljaju veliki deo brenda, identiteta te iste kompanije, ali i čine osnovni oslonac uposlenima za prosudu vašeg biznisa. Ako vaše vrednosti nisu jasne ili su neusklađene sa kulturom vaše kompanije, rizikujete da umanjite kredibilitet vaše kompanije u očima zaposlenih, ali i gubite priliku da se sa njima povežete i ostvarite zdrav kontakt.

Prođite još jednom kroz vrednosti za koje se zalažete i kroz misiju organizacije, ako ste ih do sada sastavili, ako niste, sada bi bilo odlično vreme da ih zapišete. Kako se vaše centralne vrednosti uparuju sa potrebama zaposlenih i kulturom koju kompanija promoviše?

Iskoristite vaše osnovne vrednosti i misiju organizaciji u vođenju i usavršavanju „paketa vrednosti za zaposlene“ (eng. Employee Value Proposition; EVP). Paket vrednosti za zaposlene jeste skup vrednosti koje zaposleni zarade tokom rada u vašoj kompaniji. Ovde spadaju: kompetitivne kompenzacije, paketi pogodnosti, kao i predispozicije za neko slično radno mesto i korporativna kultura. Usklađivanje EVP-a sa vašim osnovnim vrednostima pomoći će vam pri podizanju satisfakcije zaposlenih i ojačaće vaš brend.

5. Izgradite svoj onlajn brend

Vaš brend ne postoji samo u vašim kancelarijama, nego i na internetu. Otkrijte gde provode svoje vreme pripadnici vaše ciljne grupe – na primer, da li su najčešće na Instagramu, Fejsbuku ili Linkdinu? Treba da se uključite i angažujete sa zaposlenim i obećavajućim kandidatima u oblastima koja oni preferiraju, kako biste postigli maksimum.

Ustoličite svoj onlajn brend tako što ćete:

 • Odgovarati na recenzije

Tako što ćete promišljeno, sa dovoljno vremena za razmišljanje odgovoriti na recenzije, pokazujete i da slušate svoje klijente i da vam je stalo do povratnih informacija od njih. Ako je recenzija negativna, izvinite se ili izložite šta ćete preduzeti povodom problema koje su oni identifikovali.

 • Promovisati kompaniju

Ljudski resursi i marketing bi trebalo da rade zajedno na sadržaju koji će promovisati i podržavati vaš Employer Brand.

 • Ispunjavati svoja obećanja

Ako se obavežete da ćete nešto uraditi (npr. da ćete odgovarati na recenzije i ocene, da ćete okačiti objavu/izjavu na veb stranicu ili socijalnu mrežu), ispunite svoje obećanje. Proverite o čemu se radi i očekujte od svog tima da izvrši sve na šta ste se obavezali. Ovo je dobar znak ljudima da ste zaista svim srcem u poslu i da ćete se zalagati za njih, a ne da je sve samo priča u prazno.

Internet je odlično mesto da ispričate svoju priču i da u nju uvučete širok i raznolik auditorijum. Iskoristite sve platforme, kanale i alatke koje su vam na raspolaganju i ne budite stidljivi sa svojom kreativnom energijom, već je upotrebite onoliko koliko okolnosti to dopuštaju.

Usavršavanje svog Employer Brand-a nije jednokratni zadatak, koji ćete, nakon što ga završite, prekrižiti i nastaviti sa drugim obavezama. Postarajte se da Employer Branding postane integralni deo vaše radne rutine i strategija zapošljavanja.

Pročitajte i: 5 najbitnijih Employer Branding trendova

Preveo: Luka Ivanović

Izvor: humanresourcestoday.com

Foto izvor: myhealthtalent.com