Večernja (off/online) škola kreativnog pisanja

, KARIJERA

“Kreativna sinergija” je program offline i online kurseva kreativnog pisanja namenjen piscima, blogerima, novinarima, scenaristima i svima koji se profesionalno ili iz hobija bave pisanjem i žele da ojačaju svoj kreativni potencijal, kao i onima bez iskustva, ali sa snažnom motivacijom da ovladaju veštinom pismenog izražavanja. Kursevi su zasnovani na kontinuiranom individualnom i grupnom radu polaznika sa mentorima i lektorima, sa ciljem da se svakom polazniku kursa pomogne da otkrije i aktivira svoje kreativne kapacitete i nauči kako da ih koristi u pisanju. Posebna pažnja posvećuje se individualnom radu sa svakim polaznikom, u skladu sa njegovim ličnim ambicijama i ciljevima vezanim za pisanje.

Na kursevima ćete naučiti kako da vladate svojom inspiracijom i pronađete kreativno nadahnuće čak i u svakodnevnim i naizgled dosadnim situacijama. Odvići ćete se od traženja izgovora zbog čega ne pišete i dobiti priliku da ispričate sve priče koje već dugo stoje zaglavljene između pribora za pisanje i vašeg straha od neuspeha i manjka samopouzdanja. Proces rada je koncipiran tako da svim polaznicima pruži svakodnevnu motivaciju i podsticaj, pomaže im da uspostave samodisciplinu u radu, i naročito forsira inovativno razmišljanje kao preduslov kreativnom pisanju i zahteva iznalaženje originalnih odgovora na postavljene zadatke.

Polaznici će imati slobodu da u dogovoru sa mentorom sami organizuju svoj rad i upravljaju vremenom koje će posvetiti ispunjenju obaveza i zadataka, što će im pomoći da lakše usklade pohađanje kurseva sa ostalim obavezama.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti ili zatražiti više informacija putem e-mail adrese: ksinergija@gmail.com

Program kreativnog pisanja “Kreativna sinergija” organizuje Milan Jokić, pisac i scenarista, autor više blogova (“Skitajući sa Dunjom, “WannabeLand”, “U društvu sa Ninom”…) i predavač kreativnog pisanja u Organizaciji kreativnog okupljanja i Bazi Crne ovce.

Rok za prijavljivanje je 28. septembar 2018. godine.