Ideja studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu najbolje rešenje za doprinos zapošljavanju u regionu

, AKTUELNO

Projekat studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu „Fabrika zanata“ koji se bavi oživljavanjem starih zanata kroz otvaranje zanatskih radnji radi stvaranja novih malih preduzeća, dobio je nagradu u kategoriji za najbolje rešenje za doprinos novom zapošljavanju na finalu konkursa Razvojne agencije Srbije. Ideja konkursa bila je da se predstave investicioni projekti vezani za jedan region ili deo regiona u Republici Srbiji, čija potencijalna realizacija treba da pomogne unapređenje privrednog razvoja u toj celini naše zemlje.

Projekat „Fabrika zanata“ koji su prezentovali studenti Ekonomskog fakulteta se odnosi na revitalizaciju brownfield objekta kojim se kreira prostor koji bi služio kao zanatski inkubator u kome bi nezaposlena lica prolazila obuke i radionice, a nakon toga dobijala mogućnost da osnuju sopstveni biznis, kao i da sarađuju sa lokalnim preduzetnicima i uče od njih. Sekundarni cilj projekta jeste izdavanje prostora preduzetnicima koji bi koristili prostor za svoje potrebe, ali bi se i povezivali sa zanatlijama koji bi im isporučivali svoje sirovine, poluproizvode, proizvode, usluge i slično.

Takmičarski tim su činili studenti: Jovana Jocić, Jasna Milosavljev, Benjamin Gegić, Đorđe Jevtić i Anđela Vuković. Projekat je nastao u saradnji sa kolegom Nenadom Stajićem iz Centra za saradnju sa privredom, a rukovođen je od strane mentora, dr Veljka M. Mijuškovića.

Izvor: www.ekof.bg.ac.rs