Kako da usavršite čitanje neverbalnih simbola u komunikaciji

, AKTUELNO

Neverbalna komunikacija predstavlja  skup znakova tela koji prate verbalnu komunikciju. Može biti namerna, ali i spontana. U neverbalnu komunikaciju spadaju sve vrste gestova sa rukama, izraz lica, boja i ton glasa, a neki smatraju čak i način odevanja. Danas je ,,čitanje direktno neizrečenog” umeće. No, ipak, uz vežbu, možemo saznati šta nam sagovornik indirektno poručuje ili pak skriva. Znakovima tela možemo izražavati raspoloženje nekada mnogo jasnije nego rečima.bb9eb4d7a858496807409d6c26ccd0f0

Osoba kojoj je stalo da čuje šta želite reći, gledaće vas u oči. To je više nego dovoljan znak da vas prati i da joj se sviđa sadržaj koji iznosite. Tu je i neophodnan gest– osmeh ili bar povremeno klimanje glavom  kao znak odobravanja. Primeren i nenapadan osmeh je uvek dobrodošao, no slabašan osmeh može ukazivati na stidljivost, a glasan i nekontrolisan na osobu koja želi dominirati.

Naučnici kažu  da se osobi kojoj govorite cakle oči bez pauze, ukoliko joj se dopada iznesena informacija. Takođe, spontano će povući ramena ka vama. Gledanje preko naočara  može ukazivati na traženje novih informacija, dok nemiran pogled odaje zabrinutost i nedostatak samopouzadanja. Osoba koja ne veruje u izgovorene reči  širom će raširiti oči i odmahivati glavom. Sumnjičava osoba će čkiljiti i povijati usta čas na jednu, čas na drugu stranu i držati ih stisnuta.

Kolutanje očima dok osoba govori, naročito ka levom gornjem uglu znači da osoba laže. Lažljivac izbegava kontakt očima, a ukoliko je nevešt u laganju može crveneti, dodirivati lice ili delove tela. Crvenilo može značiti da je osobi neprijatno. Prekrštene ruke i povijanje tela prema unazad može govoriti da osoba ima gard prema vama.

06%203Gestikulacija rukama pojačava efekat rečenog, pa je češće koriste osobe  koje žele pojačati verbalni sadržaj. Prilikom govora, ukoliko osoba koja gestikulira drži otvorene dlanove ka gore, otvorena je za komunikaciju i stvara pozitivan utisak, što se ne bi moglo reći kada dlanove drži ka dole. Umeren i odsečan stisak ruke pri upoznavanju ukazuje na osobu od samopouzdanja, dok mlak stisak na osobu koja nema mnogo poverenja u sebe. Rukovanje samo prstima ukazuje na to da osoba ne želi dalji kontakt sa osobom kojoj pruža ruku. Ruke na leđima ukazuju na osobu koja traži sigurnost .

Nauka o neverbalnim simbolima je zaista kompleksna grana, no evo jednog malog saveta: širok i srdačan osmeh, ispravljena ramena i topla reč aduti su za uspešnu komunikaciju.

Najjači neverbalni znak je samopouzdanje i prirodnost. Sledeći put kada izađete na ispit gledajte profesora u oči znajući da je biće kao i vi. I ispravite ramena. To ukazuje na čvrst stav i osobu od znanja.

 

Moj kanal

Bojana Aleksić 

Motivaciona pedagogija 

Fotografije: Google images