Trening o zdravim stilovima života

, AKTUELNO

Centar za edukaciju i unapređenje društva raspisao je konkurs za odabir 4 učesnika iz Srbije na treningu o zdravim stilovima života i reproduktivnom zdravlju koji će se održati od 23. novembra do 3. decembra u Solunu, Grčka.

Cilj projekta je da promoviše zdrave stilove života i reproduktivno zdravlje mladih kroz aktivno učešće, razvijanje veština asertivnosti i komunikacije sa drugima. Projekat okuplja mlade iz Letonije, Hrvatske, Makedonije, Portugalije, Egipta, Moldavije, Jordana, Rumunije, Grčke i Srbije.

Konkurs je otvoren za sve mlade iznad 18 godina koji govore engleski jezik i zainteresovani su za temu.
Organizator snosi troškove smeštaja, ishrane i materijala tokom treninga, a putni troškovi će biti refundirani po povratku sa treninga.

Više o samom treningu i načinu prijavljivanja možete pročitati na: http://ceud.org/en/announcement/call-for-application-tc-about-healthy-lifestyles-greece-dl-6-11/.

Konkurs je otvoren do 6. novembra.