Zašto je studentima važna praksa?

, AKTUELNO

Jedno od najtežih, ali i najvažnijih pitanja tokom svakog intervjua za posao jeste pitanje iskustva. Mladima ovo pitanje predstavlja veliki bauk, jer često ne znaju kako mogu steći radno iskustvo i pritom upotpuniti svoju biografiju.

Jovana Pešić je studentkinja završne godine Fakulteta političkih nauka u Beogradu i do sada je pohađala nekoliko različitih obuka i praksi. „Fakultet obezbeđuje teorijska znanja, ali ne i praktična. Posle završenih studija i dobijene diplome, jedino što nas izdvaja od drugih na tržištu rada je upravo to usavršavanje. Takođe, brže se možemo uklopiti na potencijalna radna mesta”, kaže Jovana.

Praksa studentima može obezbediti nova znanja i veštine, kao i da osete poslovni ambijent i budu pripremljeni za radna mesta po završetku školovanja. Osim toga, pohađanjem prakse studentima se nudi prilika da se bolje upoznaju sa profesijom kojom žele da se bave. „Ovo je odlična prilika da naučite da funkcionišete u poslovnom okruženju, prikupite kontakte koji vam mogu biti bitni za dalji razvoj karijere, ali isto tako, ovo je prilika da vidite šta imati posao zaista znači i u kojoj meri se vaše viđenje određene struke poklapa sa stvarnošću“, objasnila je Ljiljana Borilović sa sajta NajStudent.com.

Nedostatak prakse na fakultetima je veoma veliki problem, misli Marija Planić, studentkinja iz Kragujevca. Studenti su često zbunjeni i ne znaju kako da steknu iskustvo. „Mnogi se pitaju na koji način ga mogu steći, kada na fakultetima nemaju praksu. Odgovor upravo leži u volonterstvu i praksama.”

Marija uporedo pohađa tri prakse i redovno učestvuje na različitim treninzima, kursevima i seminarima. „Pored toga što je naučeno gradivo razumljivije kada se primeni u praksi, stiču se one kompetencije, veštine i znanja koja, samo učeći na fakultetu, ne možemo steći, a koja poslodavci vrednuju i traže da ih posedujemo.”

Kako pronaći odgovarajuću praksu?

Najlakši način da pronađete praksu je da pratite aktuelne konkurse o praksama, projektima i istraživanjima, posećujete sajmove zapošljavanja ili se raspitate o praksi u pojedinačnom preduzeću koje vas zanima.

Individualna potraga, misli Jovana, može biti rasipanje energije i veliki utrošak vremena, ali je, uprkos tome, do sada aplicirala i prošla nekoliko obuka iz različitih oblasti. „Praksu biram prvo na osnovu toga ko je raspisuje, zatim šta nude u programu, koliko će mi značiti u budućnosti i da li je fleksibilno vreme rada”, kaže.

Prema istraživanju sajta NajStudent.com od prethodne godine u kome je učestvovalo 1120 studenata, više od polovine ispitanika odgovorilo je da je tokom studija pohađalo neki vid obuke, seminare ili kurseve.

„Pre nego što aplicirate za praksu, trebalo bi razmisliti šta tačno očekujete da dobijete istom i kako ona može da utiče na vaš lični razvoj i napredak“, savet je Ljiljane Borilović. „Takođe, ukoliko vam se pruža prilika, razmislite o referencama koje firma za koju aplicirate može da vam pruži i kako će ona obogatiti vaš CV.“

Marija studira ekonomiju, ali su njena interesovanja raznovrsna, te često pohađa prakse koje nisu povezane sa onim što studira. „Dešava se da moja interesovanja nisu usko vezana za moju struku, ali to me ne sprečava da razvijam veštine i kompetencije koje će mi trebati kada se budem zaposlila.”

Praktikanti su veoma korisni i firmama. Naime, oni unose energiju u preduzeće, ali i, ukoliko se pokažu kao adekvatni za radno mesto, sužavaju odabir poslodavcima. Takođe, praktikanti mogu obavljati poslove koje zaposleni ne mogu da stignu, a korisni su im za sticanje znanja i veština.

 

Jovana Branković